За Целес

Нашата фирма е основана 2004 година со намера да ја подобри технолошката понуда на подрачјето на угостителството, пекарството, слаткарството и туризмот.
Вршиме проектирање, инжењеринг, испорака и монтажа на опремата, како и сервисирање на технолошката oпрема.
Ви нудиме квалитет за секаков тип на угостителски објект според барањата на добрите производствени практики (НАССР – стандардите ).

Ние сме вашата директна врска со најдобрите светски производители на професионална опрема

Локација