Неутрална опрема

 aspiratori  kolicki mialnici
 Аспиратори  Колички за тави , сервиси и сл. Безконтакни миалници
 rabotnimasi  rabotnasoskaf  rabotnimasisoumivalnik
 Работни маси  Работни шкаф маси со миалници  Работни маси со миалници
 stalazi  rabotnasoskaf  masikontejneri
 Сталажи и рафтови  Работни шкафови  маси и контеинери
 kolicka1  kolicka2  kolicka3