Фрижидери,Замрзнувачи , Комори

 1  2
Модел:  SM6-SB6( 600L)  Модел: SM12-SB12 (1200L)

 

 1  2
Модел:  SM7-SB7( 700L) Модел:  SM14-SB14( 1400L)

 

 Cella con gruppo B2_BR24
 Разладни комори   Разладни Столови

за повеќе информации посетете ги  официјалните страни на DESMON